ما چیکار میکنیم

خدمات طراحی، مدیریت و پشتیبانی بسیار مناسب فناوری اطلاعات.

نوآوری را با تیم‌های فنی در سطح جهانی تسریع کنید، ما شما را با یک تیم کاملاً دور از استعدادهای فریلنسری باورنکردنی برای همه نیازهای توسعه نرم‌افزار شما مطابقت خواهیم داد

تخصص ما

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید. ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا ارزش خود را بالا ببرند

طراحی اختصاصی

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید. ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا ارزش خود را بالا ببرند

70+

پروژه‌های انجام شده

50+

اتوماسیون رباتیک

65+

خدمات سئو

65+

پشتیبانی انجام شده مشتریان

دلیل برای انتخاب ما

ما بهترین راه‌حل ها را ارائه میدهیم

خدمات شبکه

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

خدمات تخصصی پزشکان

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

امنیت

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

خدمات سئو

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

زیر ساخت‌های تکنولوژی

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

ایده‌سرمایه گذاری با بازده بالا

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

مدیریت‌مکانیزه‌درسطوح‌حرفه‌ای

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

ایمنی و مدیریت داده‌ ها

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

متخصصان تیم ما

ما متخصص ترین افراد را در تیم داریم

پارسا
دهقان

CEO, Barteh

مهدی
محمدی اصل

Cofounder, Barteh

اسماعیل
رحیمی

IOS Developer, Barteh

رضایت مشتری

بیش از 20 هزار مشتری سراسر جهان

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

Parsa Dehghan / CEO, Barteh Group

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

Mahdi Mohammadi Asl / Cofounder, Barteh Group

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید ما بهترین راهکارها را ارائه میدهیم

Parsa Dehghan / CEO, Barteh Group

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید. ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا ارزش خود را بالا ببرند