خدمات شبکه

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

خدمات‌تخصصی‌پزشکان

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

امنیت

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

خدمات سئو

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

زیرساخت‌فناوری‌اطلاعات

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

مدیریت داده‌ها

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

مدیریت فناوری اطلاعات

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

امنیت اطلاعات

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

نظرات

نظرات برخی از مشتریان ما

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

parsa dehghan / CEO, barteh group

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

Mahdi mohammadi Asl / CEO, barteh group

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

Parsa dehghan / CEO, barteh group

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

Mahdi mohammadi Asl / CEO, barteh group

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

parsa dehghan / CEO, barteh group

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

mahdi mohammadi Asl / CEO, barteh group

با ما به بهترین راه حل ها برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات برسید. ما بهترین مسیر را به شما نشان میدهیم

parsa dehghan / CEO, barteh group

طرح های قیمت گذاری

پکیج‌های تخصصی

برنزی

25/000/000

 • اسلایدر بنر
 • خبرنامه اختصاصی
 • ثبت نام در سایت
 • نظرسنجی مشتریان
طلایی

50/000/000

 • پلن نقره‌ای +
 • ذخیره پرونده‌ها مناسب پزشکان
 • مشاوره و نوبت دهی آنلاین
 • کاتالوگ دیجیتال و درگاه پرداخت
نقره‌ای

40/000/0000

 • پلن برنزی +
 • صفحه اختصاصی مقالات
 • گالری
 • ارسال پیامک

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید. ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا ارزش خود را بالا ببرند