تیم ما

پارسا
دهقان

CEO, BARTEH

مهدی
محمدی اصل

Cofounder, BARTEH

اسماعیل
رحیمی

IOS Developer, BARTEH

حامد
منصوری

Android developer, BARTEH

دنیا
جمشیدی

UI Designer, BARTEH

میلاد
نقوی

Lawyer, BARTEH

مصطفی
محمدی اصل

Marketing Manager, BARTEH

نوآوری را با تیم های فنی در سطح جهانی تسریع کنید. ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا ارزش خود را بالا ببرند